Close

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Trường tiểu học Đại Kim
038.39.39.123

LỜI BÀI HÁT

Để tải bài hát làm nhạc chờ.
Mạng Viettel :
Bước 1 : soạn tin DK gửi 1221
Bước 2 : BH MasoBH gửi 1221
Mạng Vinaphone
Bước 1 : soạn: DK gửi 9194 hoặc Nhaccho gửi 123
Bước 2 : soạn tin Tai MasoBH gửi 9194
Mạng Mobifone
Bước 1 : soạn DK gửi 9224
Bước 2 : soạn CHON MasoBH gửi 9224
Để tặng bài hát làm nhạc chờ.
Mạng Viettel
Soạn Tin : Tang_62_Số điện thoại người nhận gửi 1221
Mạng Vinaphone Soạn Tin : Tang MasoBH Sodienthoai gửi 9194
Mạng Mobifone
Soạn tin : Tang MasoBH Sodienthoai gửi 9224[m]https://imuzikquangcao.000webhostapp.com/Gi%C3%A1o%20D%E1%BB%A5c,%20Ti%E1%BA%BFng%20Anh,%20Du%20H%E1%BB%8Dc/Tieu%20Hoc%20Dai%20Kim.mp3[/m]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét